1. Zasiedlony w budynku Zobacz podpowiedź


2. Potocznie o sieci wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej bądź innej technicznej poprowadzonej w budynku Zobacz podpowiedź


3. Nasiona pleśni i grzybów Zobacz podpowiedź


4. O strefie przylegającej do centrum Zobacz podpowiedź


5. Forma grupowego zarządzania Zobacz podpowiedź


6. Całokształt zarządzania produkcją dóbr i usług oraz ich dystrybucją Zobacz podpowiedź


7. Urządzenia pomiarowe zliczające m.in. wartość usługi za ilość dostarczanych mediów Zobacz podpowiedź


8. Użytkowanie urządzenia Zobacz podpowiedź


9. Sprawdza poprawność funkcjonowania systemu, urządzenia, bądź działań według przyjętych reguł Zobacz podpowiedź


10. Zbiornica Zobacz podpowiedź


11. Udzielenie praw do korzystania z technologii Zobacz podpowiedź


12. Ministerstwo Zobacz podpowiedź


13. Może być zabytkowy, sportowy, rekreacyjny Zobacz podpowiedź


14. Ogół uporządkowanych informacji w zbiorze, także wydawnictwo prezentujące ofertę targową, produktową, bądź inną Zobacz podpowiedź


15. Zarządza masą upadłościową Zobacz podpowiedź


16. Proces wprowadzania lasu na powierzchnie inne niż leśne Zobacz podpowiedź


17. Strefa wznoszenia obiektu budowlanego, także określenie zespołu składowych urządzenia Zobacz podpowiedź


18. Przewidywanie wydarzenia /Zobacz podpowiedź


19. Uznany kanon jakości życia Zobacz podpowiedź


20. Kupujący Zobacz podpowiedź


21. Kooperatywa mieszkaniowa, handlowa, produkcyjna Zobacz podpowiedźe-mail:
Imię, nazwisko:
Tel: